Re: Informatyczne dziwy i końce


Polyna <polyna@...>
 

W dniu 04.02.2020 o 02:26, Alojzy Pupka pisze:
W starej bazie cintrzańskiej jest tabela `_lud`, a w niej można bez
problemu znaleźć czas zapisu w formacie uniksowym.
Z tej właśnie skorzystałam -_-.

--
Paulina Laura Emilia

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.