Re: [ot] poczta elektroniczna w latach dwudziestych XXI wieku


Polyna <polyna@...>
 

W dniu 04.02.2020 o 02:32, Alojzy Pupka pisze:
No nie jest specjalnie drogo, to prawda, ale wszelkie subskrypcje mnie
odstręczają, głównie dlatego, że nie umiem pilnować terminów. Eh.
Eh.

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Your Posteo credit has almost run out
Data: (...)
Nadawca: support@...
Adresat: vilene@...

Hello vilene,

You are receiving this automatically-generated message because your Posteo credit has almost run out.

Your credit is currently 0.00 EUR.

(...)

--
Paulina Laura Emilia

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.