Re: Informatyczne dziwy i końce


Polyna <polyna@...>
 

W dniu 04.02.2020 o 02:37, Alojzy Pupka pisze:
Jest jeszcze `People` w tej samej bazie i tam również są [dat]y
rejestracji – tym razem w formie zwykłego stringa.
One są takie same jak i w tamtej. Tylko mają inny typ danych.

--
Paulina Laura Emilia

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.