Re: Przysięga prezydencka

Prezerwatyw Tradycja Radziecki
 

Czołem Pupka!

Chyba że to nie omyłka tow. Erekta, tylko mnie się coś pojebało.
Nie no, oczywiste przejęzyczenie. Mam nadzieję że ich limit na tę kadencję wyczerpaliśmy, biorąc pod uwagę ogłoszenie wyników.

--
☭ PTR (B0408)

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.