Re: Przysięga prezydencka


Helmut Walterycz
 

W dniu 03.02.2020 o 23:33, Prezerwatyw Tradycja Radziecki pisze:
Towarzysze i Towarzyszki!

Ja, Prezerwatyw Tradycja Radziecki, przez Lud Pracujący Miast i Wsi wybrany Prezydentem Mandragoratu Wandystanu, na ręce tegoż Ludu Pracującego składam uroczyście przysięgę, że swoją służbę wypełniać będę z poświęceniem i należnym szacunkiem, że będę stać na straży niepodległości i suwerenności naszej socjalistycznej ojczyzny Ludowej, że wierny będę Wandejskim prawdom, ideałom i Ludowi, a także nieustannie otaczać czułym ramieniem swój Lud umiłowany, z zachowaniem należytego konsentu. Szcziszczat Szczandystan!

Proszę tow. Pretora o potwierdzenie przyjęcia przysięgi.
Щищать таварищ презыдент!

HW

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.