Re: Wniosek do OeSia


Polyna <polyna@...>
 

W dniu 01.02.2020 o 02:46, Alojzy Pupka pisze:
Szwester ʿĀlija,
cieszy wasza prośba! Unsere glaube ist inkluziw, i tak było und tak
jest. To już co prawda nie te cajty, kiedy komes Miotke mógł głosić
kristisze kazania, najn. Świecki Duch mówi nam, że nie ma hojtcutage
miejsca na _sinkretizmus_ w wyznaniu. Naturliś uważamy – i jest to
chyba ofenzichtliś – że rote sziizmus ist gute sziizmus. Nie widzimy
też niśt, co by uniemożliwiało cwaj-glałbe i Wandisze Hałpsztad w tym
przypadku przyzwala na nią. Nie oznacza to, że można cwaj-glaube
praktikiren z każdym wyznaniem. Np. taka – Wanda vergeben! –
diukenglaube. Kto praktykuje diukenglaube, ten nie utracił glauben w
Wandę. Ale rote sziizmus na boku, nikomu jeszcze nie zaszkodził.
Ament!
Złapałam wreszcie Aliję, przekazuję jej odpowiedź:

Dżazāka llāhu chajran.

Nie ma Boga prócz Allāha, a Muḥammad jest jego prorokiem. Tę
prawdę winien znać każdy. Lecz na proroku (niech będzie z nim
pokój i błogosławieństwo) wszystko się nie kończy, potrzebni są
też ci, którzy po nim prowadzą dżihād przeciwko złu i zepsuciu,
przeciw niesprawiedliwości i opresji. Walka o wyzwolenie
robotników spod jarzma kapitalizmu i monarchii jest właśnie
takim rodzajem małego dżihādu. Ci, którzy ją podejmują, podobają
się Allāhowi.

Dlatego też oczywistym jest, że nie ma żadnej sprzeczności
między wiarą wandową, a ʾIslāmem, więc wasza decyzja była
ze wszech miar słuszna i jestem za nią wdzięczna.

Allāhu akbar! Szcziszczat!

--
Paulina Laura Emilia

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.