Re: #wandystan Picie pysznej herbatki w ramach aparatu do systematycznego stosowania gwałtu i podporządkowywania ludzi gwałtowi #wandystan


Polyna <polyna@...>
 

W dniu 06.02.2020 o 17:33, Alojzy Pupka pisze:
Odpowiadam na posta z lipca – w lutym. Czy to rekord?
Na N A K U R W I A N I E A K T Y W N O Ś C I nigdy za późno.

--
Paulina Laura Emilia

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.