Re: Postanowienie Prezydentki o powierzeniu pełnienia obowiązków rektorki Ludowego Uniwersytetu Wandejskiego


Polyna <polyna@...>
 

W dniu 29.01.2020 o 19:59, Paulina Laura Emilia pisze:
1. Działając na zasadzie rewolucyjnej słuszności, powierzam samej sobie tymczasowe pełnienie obowiązków rektorki Ludowego Uniwersytetu Wandejskiego do dnia 29 lutego 2020 r.
Niniejszym rezygnuję z pełnienia obowiązków. To, na co miało mi to być potrzebne, już się dokonało.

--
Paulina Laura Emilia

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.