Re: Siema!


Alojzy Pupka <alojzy@...>
 

7 lut 2020, 22:54 od ekskomunik@...:

Co tam?
Ja dziś odchorowuje jetlag po locie z Anhaltu. Połączenia są dość fatalne, rzadkie i w samolotach ciasno, ale obowiązki buduara same się nie spełnią. Co prawda w Wielkim Anhalt samorządzi się rada emo-robotnicza, a nowe miasta na południu są zarządzane bardzo wydajnie przez Subkrajowy System Informatyczny „CyberCórka” , ale od dawna wiele miast czekało na gospodarskie wizyty, połączone z udzielaniem wskazówek na miejscu.

W finalną fazę wkroczyła budowa potężnej hydroelektrowni, która w założeniu ma zaopoatrywać w energię elektryczną wciąż podupadłe miasta na wschodnim wybrzeżu. Inżynierowie zapraszali mnie już wstępnie na uroczystość otwarcia – na pewno zdam z niej relację.

No a poza tym obrazki na stronach anhalckich wymagały POMF-izacji, bo albo zupełnie zniknęły z miejsc na które wskazywał odnośnik, albo blokowane było hotlinkowanie. O piękną mapę-kserówkę bałem się, że zniknęła zupełnie, bo była hostowana na imidższaku (!), ale na szczęście miałem kopię w swoim archiwum.


--
z socjalistycznym pozdrowieniem
ppłk Pupka

„Głównego źródła zła należy doszukiwać się w liberalizacji
poglądów i stanowisk odnośnie szeregu ważnych spraw.
I to zło musimy wykorzenić od podstaw.”
– Enwer Hodża na IV plenum KC APP

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.