Re: Siema!


Alojzy Pupka <alojzy@...>
 

8 lut 2020, 00:01 od f.helyanvy@...:

Hipopotam.
Aj waj! Wszystko tylko nie BEHEMOT!


--
z socjalistycznym pozdrowieniem
ppłk Pupka

„Głównego źródła zła należy doszukiwać się w liberalizacji
poglądów i stanowisk odnośnie szeregu ważnych spraw.
I to zło musimy wykorzenić od podstaw.”
– Enwer Hodża na IV plenum KC APP

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.