Re: Konklawe ŚKW - spis i data


Polyna <polyna@...>
 

W dniu 11.02.2020 o 12:40, Alojzy Pupka pisze:
Towarzyszko – bez obaw. Duch Świecki wam podpowie.
Dlaczego nie został za to jeszcze ekswandonikowany?

Poza tym jeszcze nie wiemy kto się stawi, a przecież wybiera się
spośród obecnych.
Ja też nie wiem, czy się sama stawię…

--
Paulina Laura Emilia

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.