Re: Konklawe ŚKW - spis i data


Prezerwatyw Tradycja Radziecki
 

Czołem Polyna!

Dlaczego nie został za to jeszcze ekswandonikowany?
Myślę, że gdyby próbował podpowiadać przed konklawe to dostałby co najmniej pouczenie od każdego milicyjnego patrolu.

Ja też nie wiem, czy się sama stawię…
W SB uczyli że nie wolno się stawiać, chyba że każą wam się stawić, to wtedy się stawiacie. A jak się nie stawicie, to trzeba postawić, a jak nie, to wam postawią.

--
☭ PTR (B0408)

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.