Hello there!


Marceli Baldachim Khand
 

Szczęść Wando,

Pozdro. Testuję LDMW w tym miejscu.

Proszę o - zgodnie z zaleceniami tow. Pupki - o zmianę mojego id na "B0002" a datę zapisu, gdyby to było możliwe na 11 grudnia 2004 roku.

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.