Re: Hello there!


Tow. Radziecki
 

Czołem Khand!


Szczęść Wando,

Pozdro. Testuję LDMW w tym miejscu.

Proszę o - zgodnie z zaleceniami tow. Pupki - o zmianę mojego id na "B0002" a datę zapisu, gdyby to było możliwe na 11 grudnia 2004 roku.
A gdzie podpis i delimiter, dziwko bez szkoły?

--
☭ PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.