Re: Hello there!


Polyna <polyna@...>
 

W dniu 11.02.2020 o 22:43, Piotr Krupinski pisze:
Proszę o - zgodnie z zaleceniami tow. Pupki - o zmianę mojego id na "B0002" a datę zapisu, gdyby to było możliwe na 11 grudnia 2004 roku.
Zrobione.

https://wandystan.eu/w/profile,2

--
Paulina Laura Emilia

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.