Re: Hello there!


Tow. Radziecki
 

Czołem Khand!

Radziecki - spierdalaj. Nara popierdoleńcy.
Uuu, poteżny incydent książęcy.

Dla obdarzonych krótką pamięcią - przy okazji ostatniej wiadomości
tow. Khanda na LDMW bez podpisu za identyczny komentarz wlepiono mi
miesiąc więzienia w Sramacji, z poduszczenia samego zainteresowanego.
Na szczęście tym razem ojcowski, monarszy uścisk oraz ciepło
promieniujące z korony zostały mi oszczędzone ¯\_(ツ)_/¯

--
☭ PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.