Re: Hello there!


Tow. Radziecki
 

Czołem Polyna!

Perun, przestańcie udawać Mandragora-renegata. Już myślałam, że naprawdę
tu przyszedł.
To chyba był on 😲

--
☭ PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.