Re: Hello there!


Ola Kaarina Isadora Hughson <f.helyanvy@...>
 

śr., 12 lut 2020 o 08:33 Alojzy Pupka <@alojzypupka> napisał(a):
Jakiego znowu kodu, o czym towarzyszka w ogóle?
Cintra i inne dziedzictwo MW.
--
(-)
Ola Kaarina Isadora Hughson

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.