Re: Hello there!


Polyna <polyna@...>
 

W dniu 12.02.2020 o 08:10, Alojzy Pupka pisze:
Podpis i delimiter nie są absolutnie niezbędne
Są, są. Tylko już macham ręką na to, jak ktoś źle sformatuje posta, bo nie chce mi się walczyć z wentylatorami.

--
Paulina Laura Emilia

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.