Re: Hello there!


Polyna <polyna@...>
 

W dniu 12.02.2020 o 08:32, Alojzy Pupka pisze:
A słowa o tym, że ktokolwiek miałby „śmieć” albo „nie śmieć” do
Wandystanu przyjść to już zupełnie niewandejska sprawa. Tu zawsze
każdy był mile widziany – banita, przestępca, dziwak, odmieniec,
…renegat…

Zachęcałbym do tego każdego dawnego mieszkańca, a mandragor Khand to –
do huja świeckiego Wacława – założyciel tego państwa i kawał
chwalebnej historii Wandystanu.
Przecież założycielem państwa był mandragor Urban, a nie uzurpator-renegat.

--
Paulina Laura Emilia

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.