Aktywność na LDMW


Polyna <polyna@...>
 

https://wandystan.groups.io/g/wandystan/months

Ja tylko chciałam zwrócić uwagę na to, że nawet jeszcze połowa miesiąca nie minęła, a natłukliśmy już więcej postów niż w całym poprzednim miesiącu. Ajm weri prałd of ju, i apeluję o kontynuację wyrabiania 200% normy.

--
Paulina Laura Emilia

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.