Re: Aktywność na LDMW


Tow. Radziecki
 

Czołem Polyna!

Ja tylko chciałam zwrócić uwagę na to, że nawet jeszcze połowa miesiąca
nie minęła, a natłukliśmy już więcej postów niż w całym poprzednim
miesiącu. Ajm weri prałd of ju, i apeluję o kontynuację wyrabiania 200%
normy.
Czekam kiedy w tym roku przeskoczymy cały rok poprzedni xD

--
PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.