Re: Aktywność na LDMW


Polyna <polyna@...>
 

W dniu 12.02.2020 o 13:14, Tow. Radziecki pisze:
Czekam kiedy w tym roku przeskoczymy cały rok poprzedni xD
Brakuje nam do tego 125 postów.

Jeżeli obecne tempo się utrzyma, możemy zrobić to nawet już w tym miesiącu xD.

--
Paulina Laura Emilia

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.