Re: Hello there!


Polyna <polyna@...>
 

W dniu 12.02.2020 o 17:55, Alojzy Pupka via Groups.Io pisze:
Owszem, jak najbardziej, jeszcze jak. Nawet renegat, czemu nie?
A czy ja napisałam ‘ale nie renegat’?

Ehhhh. Nie boli mnie już tak jak kiedyś dupa o FaŁsZoWaNiE hIsToRiI
Lekkie fałszowanie historii nie jest szkodliwe społecznie.

--
Paulina Laura Emilia

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.