Najnowsze zmiany w Systemie Stron Wandejskich (nr 1/2020)


Polyna <polyna@...>
 

Cytat dnia:

“Swoją drogą, muszę wyrazić podziw dla wandejskiej myśli informatycznej. Te Wasze strony internetowe […] wyglądają świetnie.”
– Stanisław D., Dreamlandczyk

* ŁAMIONCA ZMIANA: Linki wewnętrzne w których nie podano żadnego identyfikatora przestrzeni (nawet pustego; np. [[Strona główna]]) odsyłają do strony o podanym tytule w tej samej przestrzeni, a nie w przestrzeni głównej (‘Main’).

Poprzednie zachowanie było reliktem SSW2, gdzie nie było osobnej przestrzeni głównej. Te strony, które teraz znajdują się pod prefiksem ‘Main::’ były stronami nie należącymi do żadnej przestrzeni, więc nie było innego sposobu na linkowanie do nich. Poza tym, linki prowadzące do stron w tej samej przestrzeni są o wiele razy częstsze niż linki do przestrzeni głównej: zmiana wymagała poprawy jedynie siedmiu (!) stron. Z tego też powodu takim linkom przynależna jest składnia prostsza, wymagająca wpisania mniejszej liczby znaków.

* Zaimplementowano linki typu interwiki, tworzone przez poprzedzenie tytułu strony identyfikatorem witryny zewnętrznej i znakiem ‘>’. Przykładowo, [[Micropedia>Andrzej Swarzewski]] linkuje do artykułu ‘Andrzej Swarzewski’ w Micropedii, zaś [[LDMW>53500|reakcyjne diuki]] – do postu #53500 na LDMW. Lista dostępnych identyfikatorów znajduje się pod następującym adresem:

https://wandystan.eu/w/interwiki

Inspiracją do zrobienia tego były plany kooperacji na froncie biblioteczno-encyklopedycznym w ramach tzw. Ligi Bluszczowej (ugh) <URL:http://spolecznosc.bialenia.org.pl/showthread.php?tid=1235&pid=10423#pid10423>. Ostatnie działania w bratnim Królestwie Dreamlandu <URL:https://forum.dreamland.net.pl/viewtopic.php?f=583&t=11205> sugerują, że będzie ona zmierzała raczej w kierunku decentralistycznym, więc uważam, że łatwe linkowanie pomiędzy bibliotekami/encyklopediami jest konieczne.

Liczę na to, że dzięki temu np. strona w Encyklopedii Wandejskiej o Dreamlandzie <URL:https://wandystan.eu/w/Encyklopedia::Dreamland>, zamiast posiadać dziesiątki czerwonych linków do artykułów, które raczej u nas szybko nie powstaną, będzie mogła linkować po prostu do encyklopedii dreamlandzkiej.

I oczywiście także w drugą stronę: encyklopedia dreamlandzka, zamiast duplikować tematy już zawarte w Encyklopedii Wandejskiej, będzie po prostu posiadała linki do stron Wandystanu. Dlatego też Komisariat Ludowy do spraw Informatycznych pracuje obecnie nad udostępnieniem ujednoliconej bazy prefiksów interwiki, z którą inne mikronacje będą mogły po prostu się synchronizować. Mam nadzieję, że z tego skorzystają.

* W związku z powyższym, identyfikatory przestrzeni mogą od teraz zawierać jedynie litery alfabetu łacińskiego (bez diakrytyków) oraz kropki. Ma to pewien powód techniczny, ale wytłumaczenie tego opublikuję innym razem.

* Linki do przestrzeni bez podanego tytułu strony oraz treści linku wyświetlają teraz tytuł przestrzeni (np. [[SAL::]] → ‘Sarmacka Armia Ludowa’), zamiast tekstu ‘Strona główna’.

* Poprawiono kilka bugów dotyczących linkowania:

– Jeżeli użyto w treści wewnętrznego linka znaków podkreślenia (‘_’) zamiast spacji, nie jest on pokazywany mylnie jako nieistniejąca strona.
– Linki wewnętrzne do stron zawierających w tytule znaki ‘<’, ‘>’ i ‘&’ działają obecnie poprawnie.

* Wprowadzono kilka zmian czysto technicznych nie mających zbytnio wpływu na użytkowanie systemu przez zwykłego użytkownika.

--
Polyna

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.