Re: Konklawe ŚKW - spis i data


Prezerwatyw Tradycja Radziecki
 

Czołem Ciule!

(...)
Przypominam, że czas konklawe się zbliża. Kto jeszcze się nie spisał to zachęcam.

--
☭ PTR (B0408)

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.