Re: Hello there!


Polyna <polyna@...>
 

W dniu 12.02.2020 o 09:01, Prezerwatyw Tradycja Radziecki pisze:
Być może wy lubicie jak wam plują w twarz, bo taki wasz kink, ok. Ale do chuja, mówimy o człowieku który wysrał się na Wandystan wielokrotnie.
Meanwhile Mandragor-renegat w innej mikronacji bawi się w statki:

https://u.wandystan.eu/zzfdxo.png--
Paulina Laura Emilia

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.