Re: Hello there!


Ola Kaarina Isadora Hughson <f.helyanvy@...>
 

czw., 13 lut 2020 o 22:02 Polyna <polyna@posteo.net> napisał(a):

Meanwhile Mandragor-renegat w innej mikronacji bawi się w statki:

https://u.wandystan.eu/zzfdxo.png

Niewtajemniczonym zdradzę, że "Krew i Honor" to kolejny bestseller
Tow. Winnickiego.
--
(-)
Ola Kaarina Isadora Hughson

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.