IRC włączony ponownie


Polyna <polyna@...>
 

Z okazji zbliżającego się konklawe, wandejski serwer IRC został uaktualniony i włączony ponownie.

https://irc.wandystan.eu/

Możliwość połączenia się z serwerem za pomocą niezabezpieczonego połączenia została wyłączona. Połączyć się z serwerem można TYLKO korzystając z portu 6697 i włączonej opcji połączenia bezpiecznego (TLS/SSL). Jeżeli wasz klient IRC nie posiada takiej opcji bądź nie potraficie go skonfigurować, pozostaje wam tylko użycie bramki w przeglądarce.

Wzywam także tow. Dalajwandę i jego Śnieguroczkę do stawienia się na wandejskim IRC-u jutro po godz. 12:00 lub dzisiaj do północy w celu rejestracji pseudonimu (jeżeli tego jeszcze nie zrobili), nadania uprawnień operatora na kanale konklawowym, oraz w przypadku Dalajwandy: ustalenia hasła do kanału konklawowego.

--
Paulina Laura Emilia

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.