Der wandsche Dysziplin


Helmut Walterycz
 

Genosinnen und Genossen!

Jutro - konklawe. Socjalistyczny Ludowy Dom w Chęci Robotniczej na zebraniu roboczym ustalił, że w stan wzmożenia Siły Protonalne powołać sollen, aby zapewnić gut und flussig przebieg konklawe.

W ramach uzgodnień z Opos Vandi przygotowaliśmy specjalny pokój Reedukation, gdzie Glaubige, którzy wystąpili przeciwko Regeln, będą mogli zrozumieć swoje Fehler i na ścieżkę wandyzmu-żenadyzmu wrócić.

Towarzysze, oto ścieżka muzyczna do pokoju Reedukation.


https://www.youtube.com/watch?v=llFS1JsYTTA&fbclid=IwAR3uTRi23_r66dzSvPcGxErCibNfewgnhgB5FQQC6zJyYJb7-DMayknXFBg

--

არციჟენადინ ვანდოლღუბნნ

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.