Wandea Ludu - To już dziś! #wandealudu


wandystan@wandystan.groups.io Integration <wandystan@...>
 

To już dziś!

By Ola Kaarina Isadora Chojnacka

Kaplica Sekstyńska Kaplica Sekstyńska w Bazylice Świeckiego Żenady jest już przygotowana na przyjęcie pątników. pielgrzymi Tłumy gapiów zaczynają zbierać się na Placu Żenady, widać nawet kilka zagranicznych flag.

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.