[ŚKW] Nowe Pismo Świeckie


Polyna <polyna@...>
 

Duch Świecki chadza różnymi ścieżkami. Podobno dzisiaj tak się zastanawiał, kogo by tu wybrać na Papsta, że zawędrował aż do Bialenii i akurat w dzień konklawe, zainspirował tam towarzyszkę ʿĀliję zawdżat Akrypę (którą chyba znacie, to ta co ostatnio od Wziernika Fał dyspensę dostała) do spisania nowego wandowego pisma.

Wrzuciłam je w takim razie do naszego zbioru Pism Świeckich, nieco zredagowałam i nadałam tytuł „Stworzenie v-człowieka wg ʿĀliji”:

https://wandystan.eu/w/Pisma::%5BThHmns%5D

Nie wiem, czy to zaliczyć do pism kanonicznych, czy apokryfów – na razie dałam do kanonicznych, jeżeli ktoś uzna, że jest za bardzo heteryckie, niech je przeniesie.

--
Paulina Laura Emilia

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.