Kto jest pułkowniczką SAL?


Ola Kaarina Isadora Hughson <f.helyanvy@...>
 

Pytam dla koleżanki ( ͡° ͜ʖ ͡°)--
(-)
Ola Kaarina Isadora Hughson

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.