Re: Kto jest pułkowniczką SAL?


Prezerwatyw Tradycja Radziecki
 

Czołem Ola!

Pytam dla koleżanki ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Poinformujcie koleżankę, że tradycyjnie szczebelki SAL kończą się na podpułkowniku, wyższych stopni nie ma.

--
☭ PTR (B0408)
major i głównodowodzący SAL

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.