Re: Wir haben eine Wanda, Dalajwanda!


Polyna <polyna@...>
 

W dniu 19.02.2020 o 22:55, Raul Urban III pisze:
Z große przyjemnością więc ogłaszam wam: Wir haben eine Wanda, Dalajwanda!
genosse WANDER!
Co jest ciekawsze: tuż przed tym, jak przyszedł ten mejl (dosłownie kilka sekund), bawiłam się randomizerem list spod tego adresu:

https://www.random.org/lists/

Za pierwszym losowaniem, na pierwszym miejscu wyskoczył mi tow. Wander. Z ciekawości kliknęłam na przycisk 'Again!', i ponownie tow. Wander znalazł się na pierwszym miejscu.

SEKULÄR GEIST SAGT: SCHTSCHISCHTSCHAT DALLEIWANDE WANDER!

--
Paulina Laura Emilia

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.