Re: Wir haben eine Wanda, Dalajwanda!


Alojzy Pupka
 

śr., 19 lut 2020 o 22:04 Polyna <polyna@...> napisał(a):

W dniu 19.02.2020 o 22:55, Raul Urban III pisze:
Z große przyjemnością więc ogłaszam wam: Wir haben eine Wanda, Dalajwanda!
genosse WANDER!
Za pierwszym losowaniem, na pierwszym miejscu wyskoczył mi tow. Wander.
Z ciekawości kliknęłam na przycisk 'Again!', i ponownie tow. Wander
znalazł się na pierwszym miejscu.

SEKULÄR GEIST SAGT: SCHTSCHISCHTSCHAT DALLEIWANDE WANDER!
Zaprawdę, w cajtach niezwykłych żyjemy. Co zdawało się anmogliś, jest
całkiem mogliś!
Shchishchat genosse Wander, usere Dalaiwander!

--
z socjalistycznym pozdrowieniem
ppłk Pupka

„Głównego źródła zła należy doszukiwać się w liberalizacji
poglądów i stanowisk odnośnie szeregu ważnych spraw.
I to zło musimy wykorzenić od podstaw.”
– Enwer Hodża na IV plenum KC APP

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.