Timeline władców/prezydentów wszech mikronacji tych najwazniejszych przez JKM Aleksandrę I podane we arrasu formie


Ola Kaarina Isadora Hughson <f.helyanvy@...>
 

https://u.wandystan.eu/nuwjbe.png

--
(-)
Ola Kaarina Isadora Hughson

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.