Re: Timeline władców/prezydentów wszech mikronacji tych najwazniejszych przez JKM Aleksandrę I podane we arrasu formie


Ola Kaarina Isadora Hughson <f.helyanvy@...>
 

Wtedy obrazek byłby co najmniej dwa-trzy razy taki długi.

--
(-)
Ola Kaarina Isadora Hughson

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.