Re: Kto jest pułkowniczką SAL?


Ola Kaarina Isadora Hughson <f.helyanvy@...>
 

nie no
w tej chwili to
W chwili obecnej dowódcą SAL jest mjr Prezerwatyw Tradycja Radziecki,
powołany decyzją dekamerona Bruthusa Peruna z dn. 21 lipca 2012.

--
(-)
Ola Kaarina Isadora Hughson

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.