Re: Kto jest pułkowniczką SAL?


Tow. Radziecki
 

Czołem Ola!

nie no
w tej chwili to
W chwili obecnej dowódcą SAL jest mjr Prezerwatyw Tradycja Radziecki,
powołany decyzją dekamerona Bruthusa Peruna z dn. 21 lipca 2012.
A to owszem, ale nazywam się major Radziecki i mam stopień majora.
Dowodzenie SAL nie równa się stopniu podpułkownika.

--
☭ PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.