Re: Kto jest pułkowniczką SAL?


Polyna <polyna@...>
 

W dniu 26.02.2020 o 00:47, Tow. Radziecki pisze:
W chwili obecnej dowódcą SAL jest mjr Prezerwatyw Tradycja Radziecki,
A to owszem, ale nazywam się major Radziecki i mam stopień majora.
Mjr Prezerwatyw Tradycja Radziecki nazywa się major Radziecki i jest majorem. Logiczne.

I tak lepiej być majorem niż Majorem. Dżonem.

--
Paulina Laura Emilia

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.