Re: Wandocyklika "Du musst säen, säen, säen!"


Polyna <polyna@...>
 

W dniu 26.02.2020 o 01:49, Raul Urban III pisze:
Salivili hipput tupput täppyt
Äppyt tipput hilijalleen
Jo lå, lå e lå e lå, lå e lå a.

Nic mi o tym nie wiadomo, ale spytajcie Pupkę, on będzie wiedział kogo
ostatnio zgwałcił analnie.
Pupkełe to Benjamin Shakiro?

Dym wypuszczany podczas konklawe to czysty wodór
Wiecie ile energii musiało pójść na jego elektrolizę? Z pięć prętów paliwowych, a w Ciprofloksji nie ma już za dużo miejsca na składowanie odpadów radioaktywnych!

Tylko mała?
Sierpomłocjata o jeszcze nieustalonej wielkości.

Ale duża oczywiście była by dużo lepsza, fakt!

Jak misjonarska to heteryzm dla was to współczuję wąskich doświadczeń!
Nie mam doświadczeń heterystycznych, sory.

Czy my jesteśmy bandą pierdolonych Luzytanów?
No właśnie?

--
Paulina Laura Emilia

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.