Pytanie o dwie daty ( Bravogirlizm)


Ola Kaarina Isadora Hughson <f.helyanvy@...>
 

Kiedy powstał Różowy Kościół Bravo Girla (i Always I wstąpił na tron)?
Oraz: kiedy nastąpiło przejście między Liljanem I Łopatą a Blogiem XXVII?
Bo nie mogę tego znaleźć, a dwójka Towarzyszek, któ©e o to spytałam,
akurat ceni sobie basen.

--
(-)
Ola Kaarina Isadora Hughson

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.