Re: Wandocyklika "Du musst säen, säen, säen!"


Halabanacha
 

Dživną iže Papas Švieckas nėpšytačas ščupakų skurvysynų, a je pšytačaną
rybas plotkas. Je viadomas u kręgų rybębranijų iže rybas plotkas nėje rybas
smačnas a zdravas. Čia rybas nėsmačnas a nėzdravas je rybas vąndnas? Iz
drugų stranų je ščupakas skurvysynas zarūvnas smačnas a zdravas. Čia takas
rybas je vąndniėjšas? Kierujū pytanias dla Papas Švieckas.

A najliėpšas zūpas rybnas je zūpas-kremas vęngožas, pravdživių rarytas u
Ježierų Aškuškų (Zapadnijas Krakozias). Probūjčiu inoras!

W dniu śr., 26.02.2020 o 22:28 Helmut Walterycz <llll@vp.pl> napisał(a):

W dniu 26.02.2020 o 00:23, Raul Urban III pisze:
o trąbił na wuwuzeli.
Kto by jednak słuchał ludzi z Precelurbańska, prawda? Zwykle kiepsko
widzą,
słuch też mają do niczego, a nosa do ryb nie mają w ogóle.
Nosa do ryb to nie mają kompletnie. Kiedyś w centrali rybnej w Wandopolu
nabyłem czerniaka, a emerytowany wychowanek Rotoru Precelurbańsk mówi mi
"dziwnie wygląda, wyrzuć". Wszyscy wiedzą, że najlepsze zupy rybne tylko
w centralach rybnych Perunary. A kto ma problemy ze zrozumieniem,
kuchnia Engels III serwuje poetycką zupkę na rybich łbach.

Rybnie a poetycko,

--

Helmut Walterycz
--
(-) Jezus Pedael Ipanienko-Ingawaar

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.