Re: Aktywność na LDMW


Polyna <polyna@...>
 

W dniu 12.02.2020 o 13:16, Polyna pisze:
Brakuje nam do tego 125 postów.
Jeżeli obecne tempo się utrzyma, możemy zrobić to nawet już w tym miesiącu xD.
37 do dognania, 38 do pieriegnania.

Raczej w lutym to się nam nie uda, tym bardziej że zwolniliśmy tempo, ale w marcu? Hu nałs.

--
Paulina Laura Emilia

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.