Re: Wandocyklika "Du musst säen, säen, säen!"


Raul Urban III
 

Czołem Helmut,


Nosa do ryb to nie mają kompletnie. Kiedyś w centrali rybnej w Wandopolu
nabyłem czerniaka, a emerytowany wychowanek Rotoru Precelurbańsk mówi mi
"dziwnie wygląda, wyrzuć".
Powstrzymam się od kommemtiren bo ten wandyfikat jest piłkokopano obojętny.

--
RU3

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.