Re: Aktywność na LDMW


Tow. Radziecki
 


Czołem Polyna!
37 do dognania, 38 do pieriegnania.

Raczej w lutym to się nam nie uda, tym bardziej że zwolniliśmy tempo,
ale w marcu? Hu nałs.
Zobaczymy :)

--
PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.