Re: Wandocyklika "Du musst säen, säen, säen!"


Polyna <polyna@...>
 

W dniu 27.02.2020 o 15:48, Raul Urban III pisze:
Powstrzymam się od kommemtiren bo ten wandyfikat jest piłkokopano obojętny.
A już miałam nadzieję, że nowy Papst będzie zwalczał odchylenie futbolistyczne w Świeckim Kościele.

--
Paulina Laura Emilia

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.