Re: Wandocyklika "Du musst säen, säen, säen!"


Raul Urban III
 

Czołem Polyna!

A już miałam nadzieję, że nowy Papst będzie zwalczał odchylenie
futbolistyczne w Świeckim Kościele.
To właśnie rozumiem przez obojętność - futbolizm nie ma miejsca w ŚKW.

--
RU3

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.