Re: Wandocyklika "Du musst säen, säen, säen!"


Helmut Walterycz
 

W dniu 27.02.2020 o 16:49, Polyna pisze:
W dniu 27.02.2020 o 16:41, Raul Urban III pisze:
To właśnie rozumiem przez obojętność - futbolizm nie ma miejsca w ŚKW.
I bardzo słusznie. Futbol był zawsze siedliskiem postaw reakcjonistycznych, nacjonalistycznych i antykomunistycznych (wyjątek: FC St. Pauli, ale jak sama nazwa wskazuje to wyjątek). Sama chciałam kiedyś zakazać go w Winnicy-Radziecku, ale nie chciałam nikomu zabierać przyjemności zabawy winnickimi klubami w X11 (czy czego tam teraz używacie*), więc tego w końcu nie zrobiłam.

* inb4 „Waylanda, hehe”
Obecnie grają: Synowie Wandy, Żółta Gwiazda Gagariny, Biomasa Wandopol, Maozedonia Sangjang, Dymano GWS oraz Kumkwaty Wałbrzych. Okrzyków o powrocie do czasów Mit Milan zur Gas się nie wznosi.

Postawy reakcjonistyczne to w bardziej prezentują w tym momencie antyfutboliści. Futbolizm był etapem chwili, a nie 'erezją.

--

zniesmaczony

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.